CityShark

CityShark projektet har udgangspunkt i et ønske om at anvende de teknologiske muligheder til at løse opgaver med affalds- og olieopsamling i Aarhus Havn. Det er et teknologidemonstrationsprojekt, hvor man tester de teknologiske muligheder, ved droner og kamerateknologi, som kan hjælpe med verdensomspændende problemer. Dette projekt lægger sig op ad FNs SDG mål nr 14 om livet i vandet.

 

Projektet

Projektet vil basere sig på et netværk af droner på vandet og i luften, som skal detektere og opsamle oliespild og regulært affald. Én drone på vandet skal samle affald op ved udløbet af Aarhus å. Én flyvene drone vil via et specielt kamera kunne detektere oliespild og andet affald, som den vil bede den vandbaserede drone om at samle op. Når den vandbaserede drone er fyldt op med affald, skal den selv kunne aflevere affaldet.

 

Hvorfor er TAPAS vigtigt?

TAPAS platform høje positioneringsnøjagtighed anvendes til styring af så vel drone som til kameradetekteringen af affald eller olie. En høj nøjagtighed er er her meget vigtigt, da kameraet skal kende sin egen position for at kunne lokalisere detekteret olie og skrald.

  

Projektpartnere:

Projektet består af Aarhus Kommune som projektleder. Aarhus Havn, Ranmarine (bygger vanddronen), SDFE og firmaet ØkoSafe (oliefiltre), Kinetica (AI algoritme) og Oracle (Cloud).

 

Kontakt:
Aarhus City Lab

aarhuscitylab@aarhus.dk