Vedligehold af byareal

Effektiv vedligehold af byens grønne arealer ved hjælp af TAPAS og autonomt køretøj

FODS 5.3 Vedligehold af byareal

Projektet om Vedligehold af byareal afprøvede i efteråret 2018 mulighederne for at effektivisere en kommunal vedligeholdelsesopgave af et grønt areal gennem autonomi, digitalisering og brug af meget nøjagtige GNSS navigationsdata opnået gennem TAPAS platformen. Projektet udgør en del af den Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (FODS) initiativ 5.3 omInfrastruktur for positionerings- og navigationsdata.

Projektet

Pilotprojektet om Vedligehold af byareal havde to hovedformål. Det første var en afprøvning af, om nøjagtigheden af et GNSS/TAPAS-baseret semiautonomt køretøj (en græsklippemaskine) i kombination med Aarhus Kommunes registreringer af de fysiske forhold omkring et grønt område (her Vestre Kirkegaard i Aarhus) kan danne basis for en automatisering/effektivisering af en offentlig vedligeholdelsesopgave (græsslåning). Det andet hovedformål var at vurdere potentialet for smartere arbejdsgange ved at gøre en kommune i stand til at have nem adgang til både realtids positionering af dets autonome køretøjer samt historiske data (hvilke køretøjer udførte hvilke opgaver, hvor, hvornår).

Hvorfor er Vedligehold af byareal projektet vigtigt?

Projektets resultater viser, at det med et tilstrækkeligt detaljeret teknisk kort og TAPAS positioneringsdata er muligt at lade en hidtil manuel opgave som græsslåning på et åbent areal varetages at et autonomt køretøj med afvigelser på under +- 1,5 cm. Der blev samtidig etableret realtids dataoverførsel til Aarhus Kommunes driftssoftware på tværs af eksisterende softwaresystemer Dette åbner perspektiver for effektiviseringer af hidtil manuelt udførte opgaver med relevans for både kommuner og private virksomheder.

Projektpartnere:

Projektgruppen bestod af SDFE som projektleder og med Aarhus Kommune, Compleks, KL og Sweco som projektpartnere.

Kontakt: 

Per Kolbeck Nielsen
SDFE
pekon@sdfe.dk