Platformens opbygning

Ved at anvende et jordbaseret system af referencestationer (med en meget nøjagtig registreret position) er det muligt at beregne og korrigere fejlen fra forstyrrelser af GNSS-signalerne fra satellitterne. Derigennem kan man opnå en nøjagtig positionering på få centimeter. De 11 referencestationer er opsat på bygninger i Aarhus by og havn med en indbyrdes afstand på mellem 5-10 km.

TAPAS’ referencestationer er hver udstyret med en geodætisk GNSS-modtager og antenne. Referencestationerne sender deres informationer via en cloud løsning til en central server, der beregner korrektioner som brugeren kan hente via internettet. Den benyttede software er Geo++ GN Smart 2, som tilbyder maximal fleksibilitet til udvikling af beregning og transmissionsmetode. TAPAS korrektionsdata sendes via åbne standarder i et RTCM format.

Den korte afstand mellem TAPAS’ referencestationer betyder, at der kan udsendes meget præcise korrektioner i et ellers udfordrende bebygget miljø, der normalt gør det svært at modtage GNSS-signaler. Forventningen er, at TAPAS med tiden kan give en nøjagtighed i realtid på 1 cm3. Den store nøjagtighed vil kun kunne opnås inden for TAPAS’ dækningsområde.

Unik testplatform i et virkelighedsscenarie

Virksomheder og andre brugere kan med TAPAS udvikle, afprøve, teste og dokumentere nye produkter i et virkeligt bymiljø og ikke kun i et laboratorie. Platformen er også tænkt som basis for forsknings- og udviklingsprojekter, der finansieres via fondsmidler. EU og ESA, efterlyser i stigende grad testmuligheder i virkelighedsscenarier i deres udbud.

Anvendelsesmulighederne er mange og stor nøjagtighed er et nøgleelement i autonomt styrede enheder, som selvkørende biler, skibe og droner og robotter. Yderligere forventes det, at TAPAS kan danne synergi med andre teknologier som LTE/5G, LoRaWan, Wifi etc.