GNSS

Data fra Global Satellite Navigation Systems (GNSS) er tilgængelige over hele kloden. Det amerikanske GPS er det mest kendte, men i dag er der flere konstellationer af GNSS. Det russiske GLONASS, det kinesiske BeiDou og det Europæiske Galileo er alternativer til GPS, men de kan også bruges sammen. Flere forskellige GNSS-konstellationer øger anvendelsesmulighederne, da brugeren opnår bedre dataadgang og mindre fejlmargin jo flere satellitter, der modtages signaler fra.


GNSS konstellationer er i kredsløb om jorden i ca. 20.000 km højde. Satellitterne er udstyret med meget præcise atomure og en brugers GNSS-modtager udregner afstanden til satellitten ved at måle tidsforskellen mellem satellit og modtager. For at opnå en position skal brugeren have en GNSS-modtager og modtage data fra mindst 4 GNSS-satellitter. Tre satellitter er nødvendigt for at bestemme brugerens position i hver dimension og én satellit til at bestemme brugerens tid. Satellitsignaler kan blive forstyrret i deres vej gennem ionosfæren og troposfæren og yderligere af elementer på jorden som bygninger, bjerge m.m. Jo flere satellitter brugeren kan tracke, desto mere kan man reducere fejlmarginen gennem flere overbestemmelser og dermed opnå en bedre nøjagtighed.

Billedkreditering: Taranu Leflot, Sabina-Luiza

 

Real Time Kinematics (RTK) 

Jordbaserede geodætiske referencestationer er den grundlæggende infrastruktur, der danner basis for højnøjagtig positionering og navigation ved hjælp af satellit-navigationssignaler. Der er er i praksis en række udfordringer ved brug af GNSS data. Disse problemer bliver især betydelige, hvis brugeren ønsker en meget høj nøjagtighed i sin position på centimeterniveau og/eller er i bevægelse. TAPAS gør til at begynde med brug af RealTime Kinematics (RTK), som er en teknik til at forbedre kvaliteten af GNSS data for brugeren, men også andre teknologier er i anvendelse.
Satellitsignaler bliver bliver forstyrret at flere elementer, på signalets vej til brugeren og påvirke nøjagtigheden i brugerens position. Disse elementer kan f.eks. være grundet solstorme eller jordens atmosfære. Yderligere kan signalerne generes af elementer på jorden, som f.eks. refleksioner fra bygninger. 
 

Billedkreditering: Leica Geosystems

 

Galileo

Satellitprogrammet Galileo er af stor betydning for europæisk sikkerhed og økonomi. Galileo adskiller sig fra andre GNSS konstellationer ved at være drevet af civile og ikke militære brugerbehov. Derudover tilbyder Galileo nye tjenester med forbedret pålidelighed og modstandsdygtighed. Galileo er et vigtigt element for at sikre Europa autonomi over en stadigt vigtigere infrastruktur. Flere kritiske samfundsinfrastrukturer afhænger i dag af data fra GNSS satellitter. Det vurderes, at satellitnavigation i dag, har betydning for 11 procent af økonomien i EU. TAPAS korrektionerne baserer sig også på Galileo signalerne. 

Billedkreditering: ESA - European Space Agency