Teknisk information

Platformen består af 11 målestationer placeret i det centrale Aarhus, som korrigerer satellitnavigationsdata. Til sammen skaber de 11 målestationer et afgrænset område, hvor brugeren vil kunne fastslå en meget præcis position.

På TAPAS forventes at brugeren at kunne simulere en ny virkelighed og opnå en position på 1cm3 – også i bevægelse.

Som udgangspunkt leverer TAPAS data i ETRS89-referencesystemet, dvs. koordinaterne overføres som ETRS89-koordinater med ellipsoidehøjde. Omregning fra ellipsoidehøjde til højde over havet (DVR90) sker ved hjælp af en geoide, som normalt vil være integreret i en GNSS modtager.

Til venstre ses link til hver af de 11 TAPAS referencestationer.